EUROCITÉ, laboratori progressista d’idees

Diu la declaració d’intencions d’EUROCITÉ, el laboratori d’idees europeu progressista: L’Europe est une realité politique. Elles entre dans la vie de la Cité: en tant que citoyens, travailleurs, entre peneurs, consommateurs, étudiants, l’Europe nous concerne.(…) L’Europe n’est en soi ni néolibérale ni social-démocrate: l’Europe est ce que nous en faisons. (*)

Certament, Europa és i serà quelcom que els seus ciutadans i ciutadanes siguem capaços de fer i construir. Una Europa composada i integrada per estudiants, treballadors/es, consumidors/es, emprenedors/es, etc. 

EUROCITÉ lluita des del progressisme contra la notoria desafecció política que vivim els ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea, i com a laboratori ideològic de l’esquerra europea, té per finalitat la recerca de respostes, de noves maneres de fer política des de l’aspectre progressista, cercant sinèrgies arreu d’Europa, i confrontant les diferents nocions, estratègies i idees que tenim d’una Europa de futur.

Produïr una reflexió programàtica sobre els grans eixos i les grans questions que fan possible construir una Europa unida, des d’una perspectiva d’esquerra i progressista; construir un discurs cultural, literari i artístic europee, son altres dels eixos de treball d’EUROCITÉ.


EUROCITÉ intenta influir en la ciutadania europea mitjançant l’edició i producció d’articles, obrint discussions i debats col·lectius arreu del continent. Constituint grups de treball sobre les grans polítiques públiques europees i el repte d’evitar la destrucció d’aquestes a mans dels governs conservadors. 

L’organització, fomenta les trobades-debat amb els diversos protagonistes i actors polítics que fan possible, des d’àmbits intel.lectuals i artístics la nostra realitat d’Europa. Finalment, amb diversitat de col:loquis, exposicions i diverses publicacions editorials, manifesten que és possible un futur progressista per una Europa Unida.

I és que entitats com aquesta, que lluiten amb fermesa per construir una Europa que doni respostes des de l’esquerra a les problemàtiques comuns dels ciutadans i ciutadanes europees, prenen un especial protagonisme avui, inmersos en plena crisi global arreu.

A la desafecció general per la política, la crisi institucional dels organismes europeus, l’abandonament progressiu de l’estat del benestar i els retalls socials sense mesura a la majoria de governs conservadors europeus, i l’afany segregador i separatista a indrets com Catalunya, posen més que mai al mapa d’una nova realitat europea, a entitats i organitzacions com EUROCITÉ.

Els progressistes europeus tenim molt a dir sobre la situació actual, però sempre des d’una perspectiva comuna, que superi els límits del sobiranisme, l’individualisme nacional i les problemàtiques regionals, apostant per una Europa forta, unida i que puguir esdevenir en una font de respostes a les problemàtiques dels ciutadans i ciutadanes europeus.

(*) “Europa es una realidad política. Ella entra en la vida de la ciudad, como ciudadanos, trabajadores, empresarios, consumidores, estudiantes, Europa nos conciernen. Europa es un lugar de las decisiones de producción y normas todos los cuales tienen un impacto más o menos directa en nuestra vida cotidiana. Es un lugar de poder que los partidos políticos deben invertir para dar una fiesta de color. Europa no está determinado a priori. Esto no es en sí ni neoliberal ni socialdemócratas: Europa es lo que hacemos […] “.

Anuncis