EL FUTUR DEL PSE I DE L’ESTAT DEL BENESTAR
En el marc d’un compromís per Europa, un col·lectiu d’activistes del Partit Socialista Europeu (PSE), membres de diversos partits socialistes, laboristes i socialdemòcrates equropeus, presenten la Carta Europea per una socialdemocracia compromesa.
La iniciativa té per objectiu contribuir a l’establiment d’un marc programari comú del PSE per l’Europa de 2013, que esdevingui l’eina indispensable per el manteniment i recerca de noves respostes dels nostres models socials.
La unió política, l’establiment d’una política social comuna i el funcionament d’un espai públic global, esdevenen els reptes de futur que, mitjançant la carta, preten incidir en la mesura que en sigui possible en les estratègies polítiques del PES i del resta de partits d’esquerra de la Unió dels 27.

Si desitges signar la carta prem el seguent enllaç directe SIGNAR LA CARTA

Anuncis