Si hom pregunta el conjunt de la ciutadania europea el seu parer al voltant de la Unió Europea i les seves institucions s’aprecierà inmediatament que existeix una total desconnexió i llunyania entre aquestes i el ciutadà.
L’Europa dels 27 i les seves antecessores construccions d’una Europa unida, no han arrelat al cor i als sentiments d’una ciutadania molt més preocupada en viure el dia a dia que en preocupar-se del que succeïx a Brussel·les. Sumar-hi el fet que el funcionament burocràtic, allunyat de la realitat quotidiana de la ciutadans i ciutadanes, i les seves complexes estructures d’organització i poder, dificulten encara més aquesta connexió.
La UE cerca aquests dies reemprendre el debat de construcció efectiva d’una unió global d’estats membres i sobirans, diversos, diferents i amb expectatives completament diverses socialment, política o econòmica.
Onze representants dels ministeris d’Exteriors d’alguns estats membres han culminat els treballs de reflexió que preten posar sobre la taula noves expectatives de construcció comuna per Europa. La base de les conclusions presentades per l’anomenat Club de Berlín, reflecteix la necessitat de reduïr el número de Comissaris/es de la UE i dotar de més poder i autonomia la Comissió, creant una mena de supergovern federal europeu.
La tentativa del grup dels 11 preten una Europa de tall federal en simetria al model de funcionament dels Estats Units, establint una política econòmica efectiva i dotant-la d’un veritable pressupost,a amb mecanismes solidaris, i polítiques comunes en matèria de banca, política exterior i estructures més democràtiques, redefinint els papers de la pròpia Comissió, el Consell o el Parlament Europeu.
Entre alguns elements mencionats que ja han començat a treballar-se a fons, destacar l’elecció directe a les urnes de la Presidència de la Comissió, l’elaboració d’un pressupost central per la zona euro o reforçar la unió econòmica i monetària mitjançant la possibilitat d’emissió de deute conjunt, amb caràcter limitat.
Tota incorporació de més debat, més democràcia i més transparència, ha de permetre la construcció d’una Europa més forta, federal i propera a la ciutadania.

Anuncis