Brussel·les, capital europea per excel·lència, va acollir els passats 28 i 29 de setembre la IXa edició del Congrés del Partit Socialista Europeu (PSE), que al marge de triar una nova direcció, va començar a treballar les bases del programa socialista i de progrés que els grups socialistes, socialdemòcrates i laboristes defensarem per l’Europa dels ciutadans i ciutadanes, més enllà de 2014. L’adopció de la resolució política Junts per l’Europa que necessitem resumeix en sis apartats les bases d’una alternativa progressista i socialista per l’ Europa d’avui;
1      Un programa progressista per la recuperació econòmica, basat en la necesitat de rellançar el creixement i les oportunitats de creació de treball per dones i homes, així com una regulació i supervisió més estrictes del mercat financer.

2      Generació d’ocupació i creixement justa arreu d’Europa, lluitant per la implementació d’un pacte europeu per l’ocupació, prenent mesures que evitin el creixent atur juvenil i oferint una garantia europea pels i les joves, que els permeti la recerca de noves fòrmules d’ocupació, formació o estudis superiors. Aquest punt recull també la millora de la competitivitat de les empreses europees.

3      Desenvolupament d’una unió social, com a font esencial per superar la crisi i assolir un creixement just  i sostenible a llarg plaç, on es sumi un pacte d’estabilitat, un pacte de creixement i fiscal a l’equilibri d’un gran acord o pacte social. Cal definir els elevats estándars socials comuns a nivell continental i promulgar-los arreu dels estats membres.

4      Protecció del nostre entorn. Un us sostenible dels recursos. Els pressupostos i polítiques europees, nacionals i regionals a la Unió han d’esdevenir un fenomen d’ecologització de l’economia, garantint un creixement verd, reducció d’emisions i la preservació de la biodiversitat, entre d’altres.

5      Garantir i protegir la democràcia. El PSE manifesta que la Unió Europea és i ha de continuar sent una unió de valors. Restablir la confiança de la ciutadania en la democràcia i el sentit de pertenança vers aquest sistema, promoure i implementar una visió inclusiva vers la ciutadania, incrementar la participació de la ciutadania en la pera de decisions i donar garanties de legitimació de qualsevol procés legislatiu a tots els nivells, configuren els aspectes més destacats en aquest punt.

6      Un mon just. Hem d’oferir solucions als desequilibris i les desigualtats globals, establint un gran i nou pacte mundial a llarg plaç, de combat de la pobresa, l’enfermetat i les injustícies socials.
La resolució congressual estableix tot un seguit de mesures amb la finalitat d’assolir les fites indicades;

·         *Establiment d’una Agència de Qualificació Creditícia Europea.

·          *Potenciar una Unió Social, que dediqui almenys un 25% dels fons europeus de cohesió  al Fons Social Europeu, i dedicar-ne bona part d’aquests al foment de polítiques de creació d’ocupació, lluita contra l’atur i suport a les petites i mitjanes empreses.

·        *  Introduïr estándars de caire social comuns a tots els estats membres que permetin garantir els drets de les persones, evitin el dumping social, i no suposin una reducció de l’estat del benestar en cap cas.

·         * Reforçar el control sobre les institucions europees i la relació de la institució amb la ciutadania.
Al marge dels debats ideològics i programàtics, els delegats I delegades dels partits membres optaren per una nova direcció, constiuida per l’ex primer ministre búlgar i President del Partit Socialista de Bulgaria (PSB), Sergei Stanishev, l’integrant de l’SPD alemany, Achim Post en qualitat de Secretari General, així com una vicepresidència col·legiadam, on hi destaca la Vice Secretaria del PSOE, Elena Valenciano.

ESTHER NIUBÓ, representant del PSC
La delegació catalana del PSC, present com a membre observador, estava encapçalada per la Secretaria de Política Europea del PSC, Esther Niubó.
 Un cop finalitzat el congrés comença pels i les activistes del PSE una autèntica feina d’aportacions, debats i esmenes, sobre la construcció d’una Europa social que sigui garant de drets i deures ciutadans, i que apropi la idea d’una Europa unida arreu de les seves fronteres, com a eina fonamental per construïr una Unió més justa, solidària, llibertària i forta.

Anuncis