PERE NAVARRO, Federalisme i PSC

En conferència realitzada el dia 16 d’octubre a Barcelona, Pere Navarro, Primer Secretari del PSC, va fer palesa que els socialistes catalans presentem un model molt clar de construcció de país.

Un model federal divers i asimètric, fruit del diàleg social i polític entre les forces democràtiques tan espanyoles com catalanes, on es pugui concretar un gran pacte constituent entre ambdues parts.

Per primer cop, el PSC mostra amb una contundència i detall la realitat d’un model d’estructuració de l’estat que deixa, encara més descolocats, determinats liders d’opinió sobiranistes, dins i fora de la nostra organització. El plantejament federal anunciat per Pere Navarro situa amb molta claredat un model de construcció de país diametralment oposat a la independència plantejada per CiU i la resta de partits secesionistes, i al nacional-uniniosme patriota encarnat pel Partit Popular i Ciutadans.

El PSC posa sobre la taula del joc polític una nova manera d’entendre el futur de Catalunya, on la reforma de la Constitució com a element de construcció i transformació de l’estructura de l’Estat de les Autonomies en un Estat Federal s’erigeix en l’as sota la mànega mostrada pels socialistes.

Navarro i el PSC comencem una etapa amb la quinta marxada posada, en plena vòragine electoral i amb la idea clara de fer veure als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que davant el trencament que suposa la independència, vetllarem per una estructura de país que consideri, sumant, una garantia de futur per tots i totes. 

Davant el creixent moviment secesionista oferim, com a única alternativa de construcció que suma i no trenca ni resta, un model federal que es basarà en:

* Reconeixement de la nostra identitat nacional i la singularitat en el conjunt d’Espanya, de forma molt especial de la llengua, cultura, dret civil i institucions que constitueixen un tret definitori propi. Gaudir d’un màxim d’autogovern sense escisions, amb un reconeixement específic per part d’Espanya.

* Regles molt clares on es defineixin els llindars competencials entre comunitats autònomes i nacions (com Catalunya) i l’Estat Federal, permetent desenvolupar un nou marc competencial a nivell estatal i un altre a nivell de les nacions federades.

* Representació real i efectiva de les nacions i autonomies en l’estructura política de l’Estat, mitjançant la reformulació del Senat actual, amb una càmera representativa territorial eficaç o Senat Federal, amb competències i participació en la política legislativa general.

* Recursos suficients i adients que permetin a Catalunya una relació suficient, justa i solidària, mitjançant un tractat econòmic just. La base d’aquest tractat ha de ser la creació d’una Agència Tributària de la Generalitat, amb participació del govern, que permeti fer-se càrrec de tots els impostos pagats des de Catalunya.

Des del PSC defensem un REFERENDUM perquè els catalans i catalanes decidim el nostre futur, on el diàleg, les normes clares i sense subterfugis ni enganys, i el pacte entre governs que garanteixi un resultat vinculant, ha de ser clau.

Així, de la mateixa manera que fem defensa d’un referèndum que no ens espanta, defensem de forma rotunda una posició favorable al federalisme i contrari a la independència.

Anuncis