ImagenS’ha celebrat una sessió més del màxim òrgan entre congressos, el Consell de Federació, del PSC de Barcelona. Tot i que aquesta és una eina organitzativa de caire intern bàsica pel funcionament del partit, no és habitual que les seves decisions tinguin més transcendència política, llevat de les originades en processos electorals.

La sessió del dia 17 d’abril, més enllà de corroborar de forma unànime la gestió de la Comissió Executiva de Carles Martí, Primer Secretari, i d’aprovar els comptes i pressupostos econòmics de l’organització, va marcar una fita en el futur del PSC de la ciutat.

Els consellers i conselleres vàrem referendar per amplia majoria la celebració del procés per obrir al partit a noves formes de fer, entendre i organitzar la política, tot aplicant els criteris i mètodes en que es basen la governança oberta (open government) i la publicació de les dades internes (open data) del partit i més endavant de les institucions que s’arribin a governar.

La federació socialista barcelonina, tal i com va expressar Lourdes Muñoz, Secretària d’Organització, iniciarà en uns dies els debats d’un procés que ha de culminar amb l’aprovació d’un reglament que permeti articular una nova cultura d’organització, participació i generació d’idees per part del PSC.

El PSC de Barcelona debatrà primer en comissions, i tan de forma presencial com virtual (a través del web http://www.espaisocialistesbcn.cat ) i més tard en una Conferència el 25 de maig en sessió plenària, la nova forma d’articular la participació, la publicació de les dades i les relacions i estructures participatives amb la societat del PSC.

D’aquesta forma, el PSC és la primera i única organització política a Catalunya que afronta el repte de canviar la cultura política i organitzativa a fi de reconectar amb la societat i superar l’actual desafecció ciutadana vers els partits i les institucions.

En aquest procés obert al debat intern, el PSC de Barcelona pretén construir una nova realitat, més oberta, més transparent i més dinàmica. Els debats en comissions abordaran aspectes com les dades obertes i la transparència, els processos oberts i els models de participació o els nous reptes del partit i les noves fórmules de finançament i solidaritat en temps de crisi.

En un altre ordre de coses, el Consell va aprovar la incorporació de dues companyes més que s’integren a la Comissió Executiva; Neus Bonet (Agrupació de Gràcia) i Iolanda Pàmies (Agrupació de Funció Pública).

L’anècdota de la maratoniana sessió fou qua enmig de la seva intervenció, el representant de la JSC i Primer Secretari de la JSC-Barcelona, Albert Dalmau, va desplegar la bandera republicana per evidenciar que cal lluitar per l’adveniment de la Tercera República.

Anuncis