L’activisme polític és més que venir a una assemblea, és una cadena transmissora a la societat”,”es tracta de sumar, d’obrir finestres. D’aquesta manera vaig expressar el meu suport al procés obert al PSC Barcelona a l’acte públic sobre Processos Participatius del dia 2 de maig, convidat per la Secretaria d’Organització socialista, Lourdes Muñoz.

El debat obert al si del PSC Barcelona gira entorn a la vertebració de noves maneres de er i entendre la política, i la ponència presentada a discussió de les agrupacions locals pren com a referència els valors i criteris que defineix la governança oberta i les dades obertes.

En aquest sentit, i com a militant socialista compromés en aquesta procés de màxima democratització del partit i confiat de la necessitat d’obrir els processos participatius a noves maneres de fer arribar el missatge socialista arreu, he presentat esmenes al debat general obert pel PSC.

Entre les aportacions que hi faig, destacar:

* La capacitat de vertebrar una nova cultura organitzativa més participativa i més transparent per fer creible el nostre missatge en una societat incrèdula vers la política.

* Fer extensives les dades econòmiques de l’organització (despeses i ingressos) així com els salaris dels nostres responsables polítics, mostrant màxima transparència pública.

* Signatura dels responsables polítics i institucionals locals del PSC del que anomeno Compromís amb la Transparència, una sort de codi de bones pràctiques polítiques en consonancia amb la definició de l’ “open party” (partit obert).

* Regulació i equiparació de la participació virtual en els debats i aportacions a l’alçada de la participació presencial.

* Fomentar al màxim la pedagogia i la formació d’alfabetització virtual de totes aquelles persones afins al projecte socialista per a garantir-ne els coneixements tecnològics indispensables.

* Dotació d’un catàleg d’aplicacions i eines informàtiques de caràcter obert i lliure a la xarxa (internet) a fi de garantir-ne l’ús als nostres locals, fomentant així la llibertat d’ús d’eines sense llicència obligada.

* Regular i permetre les consultes virtuals a fi de fomentar la màxima participació possible als processos oberts al si de l’organització.

Imagen

Anuncis