Que no et retellin els teus drets ¡

Els diferents governs socialistes de l’estat sempre han estat a l’avantguarda dels drets civils i socials de les persones. Espanya ha avançat fins a un estatus de llibertats individuals inimaginibles  fa 25 anys.

L’arribada del Partit Popular al poder posa en perill aquests avanços, al aplicar-se a fons en posar en pràctica els ensenyaments religiosos més retrogrades.

La contrareforma impulsada pel ministre Gallardón amb un projecte de llei més propi del tardofranquisme que dels nostres temps n’és un exemple del sotmetiment del PP als estaments catòlics espanyols.

L’actual llei en matèria d’avortament (data de 2010) reconeix a les dones el dret a una maternitat lliure  i decidida, al temps que en garanteix el dret d’aquestes a l’educació i salut sexual, capdavantera a nivell europeu.

El govern del PP prepara una nova legislació sense consens ni social ni polític (només en donen suport els conservadors nacionalistes i UPyD, a més del PP) i significaria que Espanya fos el primer país en retrocedir en matèria de llibertats de les dones, en els darrers 30 anys.

La reforma que impulsa el ministre Gallardón no respon ni a criteris científics, sanitaris ni socials, i únicament contenta els estaments religioses catòlics més extremistes i conservadors.

Al marge de les accions empreses de l’esquerra política, des dels diferents àmbits socials i des de la visió d’una ciutadania activa i compromesa hem de rebutjar tot intent de legislació que impliqui els retalls en drets individuals de les persones.

Una llei que permet avortar, no és una llei que obligui a fer quelcom que no es desitja. Defenso i ratifico el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, el dret de les dones a tenir el control i decidir amb plenitud i llibertat sobre la seva pròpia sexualitat.

Imagen

Anuncis