ImatgeLa ferma aposta del PSC Barcelona per dur a terme les Eleccions Primàries Obertes per construir el relat municipal i elegir la persona que encapçali la candidatura socialista a les Municipals 2015, ha donat un pes més.

La publicació de la proposta de Reglament de les Primàries és des de fa poc, oberta a l’escrutini i les aportacions públiques d’aquelles persones pogressistes que vulguin prendre part d’aquest procés, del tot novedòs a Espanya i a Catalunya.

La proposta de reglament estableix per les persones que vulguin jugar al joc de les primàries, una doble via per guanyar-se la candidatura; entre un 10% i un 15% d’avals interns (afiliats/des) i almenys 1000 avals ciutadans de persones alienes al PSC.

Aquesta és una mesura molt important, per quan reafirma la voluntat del PSC de fer un exercici de transparència i obertura màxima, i significa que la voluntat majoritària dels i les electores inscrits en aquest procés serà la que determini qui encapçala, al final, la candidatura municipal del PSC.

Els avals tenen un mínim però també un màxim de suports, element que defineix la voluntat del PSC d’establir l’equitat entre les candidatures i evitar les majories de bloqueig, que per exemple van ser motiu de conflicte al PSOE d’Andalusia, en l’elecció de Susana Díaz.

Un altre factor cabdal és el del recursos, econòmics i logístics. El Reglament estableix l’equitat i la igualtat de condicions de les diferents candidatures en l’accés als locals, materials i recursos propis del PSC de Barcelona al territori.

En quan a les despeses, es fixa un topall màxim de despesa així com la limitació de la quantitat màxima d’aportacions econòmiques que cadascuna de les candidatures i persones físiques poden fer en donar suport a alguna de les persones que es juguin la representació municipal del PSC.

Amb aquest nou element en joc el PSC de Barcelona demostra una seriosa voluntat d’obrir el projecte, el partit i el seu propi futur a la societat. 

I és que com apuntava en un article al seu propi bloc, la Secretària d?organització del PSC Barcelona, Lourdes Muñoz; tres son els principis que caracteritzaran aquestes primàries, austeritat, transparència i igualtat d’oportunitats.

Podeu jutjar vosaltres mateixos 

Anuncis