El grup Homes Igualitaris Socialistes de Barcelona va celebrar a la seu del PSC Gràcia, el primer dels actes públics des de la seva creació ara fa dos mesos.

El tema a debat, Els homes davant els rols convencionals, fou el pretext per posar en comú la necessitat que una societat lliure i justa avanci i progressi deixant el llastre imposat que classifica les persones per gèneres i maneres de comportaments socialment acceptables i no.

Les persones assistents a l’acte van poder presenciar, previ al debat, un reportatge de la cineasta Isabel Coixet que narra de forma visual, els rols que la televisió i publicitat han fet perdurar durant dècades, on se’ns presenta un home dominant i una dona sumisa al seu marit.

A l’acte, que vaig tenir el plaer de presentar en qualitat de Portaveu del grup Homes Igualitaris Socialistes, fou convidat el company Cristobal Avilés, actualment Vicepresident del Consell per la Igualtat del PSC.

Els nous models de masculinitats, el trencament amb els estereoptips i els rols de gènere, la necessitat de canviar el model patriarcal imperant o el paper del masclisme en els casos de violència vers les dones, varen centrar bona part de les intervencions del debat.

El grup d’Homes Igualitaris Socialistes de Barcelona neix a l’ampar d’altres experiències d’homes associats en lluita per la igualtat efectiva entre sexes. En el cas del grup de Barcelona, constituit en bona part per joves militants socialistes, els objectius es centren en fomentar la plena igualtat entre sexes, el rebuig absolut a les discriminacions que sofreixen les dones, el combat vers el masclisme tradicional, el reconeixement de noves formes d’expressió de les masculinitats o la lluita per una educació no sexista,e ntre d’altres.

Val a dir que, a dia d’avui, el grup el constitueixen una quinzena de companys i companyes i la seva activitat es centrarà en fer pedagogia entre els homes socialistes arreu de la ciutat, la formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre els seus membres i l’acompanyament als col·lectius igualitaris i molt especialment als actes generats des del propi partit en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Cristobal Aviles, Vicepresident del Consell Igualtat del PSC i Lluís Fuentes, Portaveu del grup HIS a Barcelona.
Cristobal Aviles, Vicepresident del Consell Igualtat del PSC i Lluís Fuentes, Portaveu del grup HIS a Barcelona.
Anuncis