Recentment he estat convidat a participar acompanyat del company Bernat Escudero, a la VII Escola de Gènere i Igualtat del PSC a Vallvidrera. La secretaria de Polítiques de les Dones socialista, Imma Moraleda, va convidar-nos per parlar sobre el paper dels homes igualitaris socialistes i els reptes que afrontem en comú.

Al debat, al que hi participaren una vintena de companys i companyes d’arreu del PSC, vàrem tenir l’oportunitat de compartir les principals causes de la lluita dels homes igualitaris al si del partit; la defensa del reconeixement i la visibilitat de les dones als llocs de màxima responsabilitat i decissió, el rebuig a tot tipus de violència exercida contra les dones, la defensa de la penalització de l’explotació sexual i la tracta de dones abocades a la prostitució o l’impuls de masculinitats diverses no violentes.

El debat va mostrar el gran interés de bona part del feminisme en sumar en la causa per la igualtat efectiva els homes igualitaris; els homes som a l’orígen del problema, i estic convençut que sabrem sumar-nos per arribar, de manera conjunta, a assolir la plena igualtat. D’aquesta manera vaig expressar com cada vegada més homes, ens trobem caminant conuntament el camí per la igualtat que les dones feministes iniciaren fa dècades.

Entre els temes a debat; el reconeixement de campanyes com ZEROMACHO a Catalunya, de denúncia de l’explotació sexual de les dones i el rebuig a les conductes masclistes del “puteros”, el suport a les trobades d’homes igualitaris per compartir i contrastar accions comunes, o la ferma defensa a la plataforma PPIINA, Permisos Parentals Iguals i Intransferibles sobre Naixement i Adopciófiguren com a banderes de transformació de la societat patriarcal en que vivim.

Els Homes Socialistes per la Igualtat vàrem voler expressar la necessitat de ser protagonistes en l’impuls, la promoció i la implantació, des del Partit dels Socialistes de Catalunya i des d’aquelles institucions on hi siguem presents, d’accions polítiques en la defensa dels valors de la igualtat efectiva, la justícia i la llibertat, mantenint aquelles accions de discriminació positiva vers les dones, que han permés el progrés i la visibilització de moltes dones. Una de les peticions que vàrem expressar és la demanda a les federacions socialistes per què composin llistes cremallera arreu del territori.

escolapsc

Anuncis