Recentment, vaig participar i moderar el darrer dels debats organitzats pel grup d’Homes Igualitaris Socialistes, del que en sóc Portaveu, el qual va girar entorn les multi discriminacions. 

Les dones no pateixen discriminacions només pel gènere, moltes d’elles veuen com són discriminades per l’origen o procedència, l’opció sexual o religiosa, l’ètnia o per patir alguna discapacitat física o intel·lectual. Per definir més acadèmicament el terme, entenem la discriminació múltiple com aquelles conductes que es produeixen en les quals diversos factors de discriminació actuen de forma simultània, produint de forma específica, un determinat tipus d’exclusió.

Per intentar esbrinar sobre el tema, el grup Homes Igualitaris Socialistes (@igualitaris_) va organitzar un debat sobre el tema que va comptar amb diverses expertes en temes d’igualtat i representants de col·lectius afectats.

La primera de les convidades, l’ex diputada vallesana al Parlament de Catalunya i ponent socialista de la Llei Catalana d’Igualtat, Montserrat Capdevila, va centrar-se en els esforços que les administracions governades des de l’esquerra van fer per ordenar, des de la legalitat, el combat, amb la seva totalitat, contra les discriminacions vers les dones. Així va apuntar com les lleis més importants en la matèria, com ara la llei estatal d’igualtat del 2007, s’han mostrat com els elements jurídics imprescindibles per combatre les desigualtats i les discriminacions.

Capdevila però, va posar l’èmfasi en la necessitat que les lleis vagin acompanyades de règims sancionadors clars i que es defineixin òrgans supervisors que tinguin la responsabilitat de fer seguiments rigorosos del seu compliment.

L’advocada i experta en immigració i diversitat, Sandra Tirado, va assenyalar la religió com una de les causes que afecta de ple a moltes de les discriminacions que viuen, molt especialment, moltes dones migrades, ja que tenen una incidència directe sobre les societats en les quals viuen i perpetuen els models tradicionals on les dones tenen un paper relegat als homes.

Tirado també va assenyalar com la politització de la justícia en molts països incideix en les formes de legislar i en com s’articulen les lleis que finalment, regulen la convivència i les normes de conducta en aquestes societats.

La darrera de les convidades, PIlar Díaz, Presidenta de l’associació Amputats Sant Jordi i Vicepresidenta de COCARMI, es va centrar en les discriminacions que les dones amb discapacitat pateixen pel doble fet de ser dones i no seguir els patrons estàndard que, de manera tradicional, les societats defineixen pels homes i les dones.

Diaz te clar que les dones amb discapacitat pateixen doble discriminació per què no poden expressar-se en l’exercici i reivindicació dels seus drets. L’empoderament d’aquestes dones és el primer esglaó que hem de recórrer segons Diaz,, qui a més té clar que  l’educació és el pilar sobre el qual se sustenta la plena autonomia d’aquestes dones.

Les tres convidades tenen clar que l’educació des de la infantesa, el reconeixement social a les diferències i el repartiment de les responsabilitats al si de les famílies, constitueixen els elements principals que eradicar aquestes discriminacions.multidiscriminacions

Anuncis